Tháng Sáu 15, 2021

TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI BÌNH PHƯỚC

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TÁCH THỬA ĐẤT Ở TẠI BÌNH PHƯỚC 2021| Quyết định 27/2020/QĐ-UBND

Theo quy định từ ngày 27/10/2020 diện tích tối thiểu được tách thửa quy định như sau

Tách thửa đất Nông nghiệp

Đất nông nghiệp thuộc: Phường Thị :Trấn tối thiểu 500 m2

Đất nông nghiệp thuộc: các xã còn lại 1000 m2

Đất ở thuộc: Phường Thị Trấn

Lộ giới từ 19m trở lên: Diện tích tối thiệu 45 m2 Rộng tối thiểu 5m

Lộ giới dưới 19m: Diện tích tối thiệu 36 m2 Rộng tối thiểu 4m

Tách thửa Đất ở

ĐẤT Ở tại XÃ Thuộc: > Thành Phố, thị xã: Diện tích tối thiệu 50 m2 Rộng tối thiểu 5m

ĐẤT Ở tại XÃ Thuộc: > Huyện: Diện tích tối thiệu 100 m2 Rộng tối thiểu 5m

Gọi Ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon